Pază cu agent de securitate

Pentru siguranța ta!

 

Cu agenții de securitate Morani Security, ești mereu pe mâini bune. Oferim toate soluțiile de care ai nevoie pentru pază și protecție fixă sau mobilă. Compartimentul nostru de pază și protecție pune la dispoziție agenți de pază pentru:

 • Pază umană
 • Control acces
 • Pază obiective în post fix sau mobil
 • Asociații de locatari
 • Parcuri
 • Instituții publice sau de învățământ
 • Centre comerciale
 • Baze sportive
 • Hoteluri și restaurante
 • Depozite, magazine sau alte puncte de desfacere

Agenții de pază Morani Security sunt bine instruiți, responsabili și flexibili pentru a soluționa problemele de moment care pot apărea.

Aceștia au obligația să avertizeze, someze, să imobilizeze și/sau să îndepărteze persoanele străine care încearcă să pătrundă ilegal în perimetrul obiectivului păzit.

În cazuri limită, agenții pot solicita dispeceratului Morani Security apariția echipajelor de intervenție rapidă, pentru soluționarea situațiilor apărute.

 

Care sunt atribuțiile agentului de pază?

Fiecare agent de pază și protecție are obligația de a cunoaște și respecta îndatoririle care îi revin, el fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredințate.

În conformitate cu art. 48 al Legii 333/2003, iată care sunt cele mai importante atribuții ale unui agent de pază:

 • Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea de fapte care să prejudicieze unitățile păzite;
 • Să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea lor;
 • Să nu permită accesul persoanelor neautorizate în obiectiv;
 • Să oprească și să legitimeze persoanele cu antecedente penale și pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii;
 • În cazul infracțiunilor flagrante, agentul trebuie să oprească și să predea poliției atât pe făptuitor cât și bunurile sau valorile din posesia acestuia;
 • Să anunțe șeful său ierarhic și conducerea unității protejate despre orice eveniment neplanificat care a avut loc;
 • Să anunțe conducerea referitor la orice avarii sau prejudicii au fost aduse unităților protejate;
 • Să ia toate măsurile de securitate privind stingerea incendiilor și salvarea persoanelor și a bunurilor puse în pericol;
 • Să poarte uniformă și mijloacele de apărare din dotare doar în timpul serviciului.

Dotarea agenților de pază Morani Security:

 • Uniformă tip, adecvată sezonului, inscripționată cu sigla Morani Security;
 • Echipament de protecție;
 • Ecuson de identificare;
 • Baston de cauciuc sau tomfă;
 • Pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică;
 • Detector metale, lanternă anti-incendiu;
 • Lanternă, fluier;
 • Dispozitiv individual de iluminat tip „hands free”;
 • Mijloace de comunicare (telefon, stație radio);
 • Arme letale de pază și apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (la solicitarea beneficiarilor și în condițiile legii).

Dorești să beneficiezi de serviciile agenților de pază și protecție Morani Security?

 

 

 

La dispoziția ta 24/7

 

 

 
 
 

Morani Security

Servicii de pază și protecție