Transport valori

Valorile tale sunt pe mâini bune

Cu ajutorul echipajelor formate din câte 3 agenți bine antrenați și echipați corespunzător, oferim servicii de transport valori și bunuri.

Traseele de deplasare pentru transportul valorilor protejate se stabilesc de comun acord cu beneficiarul, în raport cu locul de organizare și desfășurare a activității.

Agenții noștri de pază sunt atent selecționați pentru protecția mijloacelor de transport, a bunurilor și valorilor clienților noștri. Transportul se efectuează cu autospeciale destinate transportului de valori, aprobate de autoritățile competente. Agenții sunt echipați corespunzător, cu arme de foc, în condițiile legii în vigoare.

Prin termenul „valori”, conform Art. 25 (1) al Legii 333/2003, se pot înțelege: sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, obiecte de artă etc. Însă, vom considera „valori” orice fel de bunuri care trebuie transportate în condiții de maximă siguranță, la solicitarea clienților noștri.

Valorile transportate trebuie să fie plasate în colete sigilate închise ermetic, însoțite de documente care să le ateste conținutul.

Ce cuprind serviciile noastre de transport valori?

 

Serviciul de pază a transporturilor de bunuri și valori, conform art. 20 (6) al Legii 333/2003, cuprinde:

 • Organizarea și asigurarea pazei transportului de valori terestru, pe apă sau aerian;
 • Organizarea și asigurarea pazei transportului de date și informații, indiferent de suportul pe care sunt stocate;
 • Protejarea mijloacelor de comunicații;
 • Organizarea și asigurarea transportului persoanelor care solicită condiții de maximă siguranță;
 • Informarea autorităților competente cu privire la orice incidente apărute în timpul activității.

 

Cui îi este destinat serviciul de transport valori?

 

 • Băncilor;
 • Societăților comerciale care manipulează numerar sau alte valori;
 • Instituțiilor care transportă obiecte de artă și alte valori;
 • Altor societăți comerciale private sau de stat dar și persoane fizice care doresc transportul bunurilor lor în condiții de maximă siguranță.

Ce au în dotare agenții noștri

 

 • Uniformă tip, adecvată sezonului, inscripționată cu sigla Morani Security;
 • Echipament de protecție;
 • Ecuson de identificare;
 • Baston de cauciuc sau tomfă;
 • Sisteme tehnice de legătură;
 • Arme letale de pază și apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (la solicitarea beneficiarilor și în condițiile legii).

La Morani Security, fiecare agent este pregătit să facă față oricărei solicitări. Agenții noștri au atestat eliberat de poliție și certificat de absolvire a cursului de calificare profesională și avizul poliției pentru portarmă.

Agenții responsabili de transport au o conduită morală responsabilă și sunt atent selecționați, foarte bine instruiți din punct de vedere psiho-moral dar și de luptă.

Dorești transportul valorilor tale în condiții de maximă siguranță?

 

 

La dispoziția ta 24/7

 

 
 
 

Morani Security

Servicii de pază și protecție